Menu

Garanciális szervizbejelentés

Csaptelep működésével kapcsolatos jótállás körébe tartozó hibabejelentést kizárólag írásban lehet tenni az alábbi bejelentőlap kitöltésével:

Garanciális bejelentőlap

Ügyfélszolgálat jótállási igényekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz

 • Munkanapokon:
  • H – Cs: 08:00 – 16:00
  • P: 08:00 – 15:00
 • Tel.: 0670 386 1920 vagy 061 791 3045
 • Email: szerviz@ferrohungary.hu

Ügyfélszolgálat terméktanácsadáshoz

 • Munkanapokon:
  • H – Cs: 08:00 – 16:00
  • P: 08:00 – 15:00
 • Tel.: 0670 386 1920 vagy 061 791 3045
 • Email: info@ferrohungary.hu

A jótállási igény érvényesítéséhez kérjük készítse elő a vásárlást igazoló bizonylatot (számla/blokk), valamint a termék érvényes -eladó kereskedő által lebélyegzett és a vásárlás dátumával ellátott- jótállási jegyét.

A hiba bejelentésekor a hiba egyértelmű leírását és a helyesen kitöltött Jótállási jegyet mellékelni szükséges, egyben kérjük a termék felületének aktuális állapotáról fotót mellékelni.

A jótállási igény pozitív vagy negatív elbírálásáról az ügyfélszolgálat a hivatalos szervizzel közösen dönt.

A javítható termékek nem kerülnek kicserélésre. A nem javítható termékek esetében a hivatalos szerviz átvizsgálás után írásban jóváhagyja az új termékre történő cserét. Termékcsere esetén a cserére a vásárlás helyszínén kerül sor.

Amennyiben az eladó (kereskedő) a hivatalos szervizzel való egyeztetés nélkül cseréli ki a terméket, ezt csak saját felelősségére teheti, javítható hiba esetén a termék nem kerül kicserélésre.

1512003.(IX.22.)_Kormany_rendelet.docx (23 KB)

 


Kibővített garancia

A FERRO Hungary Kft. az alábbi kibővített garanciát vállalja a 2015 január 1. után Magyarországon vásárolt termékeire. A kibővített garancia kizárólag a termék dobozában található, a forgalmazó által hitelesített, gyári garanciajeggyel érvényes.

FERRO csaptelepek:

 • 24 hónap jótállást követő 36 hónap a kerámiabetét tömítettségére, szivárgásmentességre és a csaptelepház öntvényhibáira*

FERRO termosztátos csaptelepek:

 • 24 hónap jótállást követő 36 hónap a csaptelep ház öntvényhibáira.

* Kivételt képeznek a FERRO gyártmányú Basic és Bravo családok, amelyek esetében a jótállás valamennyi alkotóelem esetében 24 hónap.

NOVASERVIS TITANIA és NOBLESS csaptelepek:

 • 60 hónap a kerámiabetét tömítettségére, és szivárgásmentességre
 • 24 hónap minden egyéb alkotóelemre, alkatrészre és tartozékra

NOVASERVIS METALIA csaptelepek:

 • 84 hónap a kerámiabetét tömítettségére, szivárgásmentességre
 • 24 hónap minden egyéb alkotóelemre, alkatrészre és tartozékra

* Kivételt képez az Aqualight család, amely esetében a jótállás valamennyi alkotóelem esetében 24 hónap.

 

Vásárlási tanácsok:

A FERRO termékek kiválasztása során vegye figyelembe, milyen tulajdonságokra és funkciókra van szüksége. Nem megfelelő termék kiválasztása miatt utólagos kifogást nem tudunk elfogadni.

A termék átvétele során ellenőrizze az átvett termékek mennyiségét, felületét és típusát. Bármilyen eltérés 24 órán belül jelenthető be a vásárlás helyén. Ezen túlmenően utólagos felületi illetve tartozékhiány reklamációra nincs lehetőség.

 

Jótállási és garanciális feltételek:

A szerelvény kizárólag ivóvíz és használati melegvíz rendszerekben működtethető.

Az egyes termékek dobozában található ’Használati útmutató’ által előírt feltételek betartása.

A vízrendszerbe a csaptelep belső és külső szerkezetének megóvása végett vízszűrő beépítése javasolt. Amennyiben a javítás során a meghibásodott termékről kiderül, hogy a vízrendszerből származó szennyeződés okozza a meghibásodást, a garancia érvényét veszti, és a javítás munkadíja, valamint az egyéb költségek (kiszállási díj, felhasznált anyagok és alkatrészek ára) a felhasználót terhelik.

A csaptelep csöpögése esetén garancia kizárólag beépített vízszűrő megléte esetén érvényesíthető.

A szerelvény vízvezeték-hálózatra való telepítése előtt javasoljuk a vízvezeték átöblítését a rendszerben előforduló szennyeződések eltávolítása miatt. Ez különösen az újonnan létesített hálózatok esetén lényeges.

A szerelvények felszerelését, beüzemelését kizárólag szakember végezheti. Kérjük, őrizze meg a beépítésről kapott számlát, mert az ügyintézés során ügyfélszolgálatunk ezt kérni fogja.

 

Tisztítás, ápolás, kezelés, karbantartás:

A termék ’Használati útmutatója’ szerint a krómozott kivitelű szerelvény felülete szappanos vízzel tisztítható, a lerakódott vízkő eltávolítására pedig használjon kímélő, enyhe citromsavas tisztítószert. Tisztítószer használata után a csaptelepet bő vízzel le kell öblíteni. Erősen savas, lúgos kémhatású, klórtartalmú szerek, valamint durva szemcsés súrolószerek használata nem megengedett. Az ebből eredő felületi elváltozások miatti reklamációkat nem tudjuk garanciában figyelembe venni. Javasolt tisztítószer: Dekalko.

Gyártói ajánlás szerint a fekete termékek felülete kizárólag szappanos vízzel tisztítható. Tisztítás után bő vízzel a csaptelepet le kell öblíteni és száraz, puha kendővel áttörölni. Savas, lúgos kémhatású, klórtartalmú szerek, valamint durva szemcsés súrolószerek használata nem megengedett. Az ebből eredő felületi elváltozások miatti reklamációkat nem tudjuk garanciában figyelembe venni.

 

Nem érvényes a jótállás/garancia az alábbi esetekben:

Nem szakember által és/vagy hibásan végzett telepítés, felszerelés, üzembe helyezés, javítás. A termék csomagolásában található ’Használati útmutató’-ban leírtaktól eltérő, nem rendeltetésszerű használat. Nem megfelelő vízminőség által okozott meghibásodások. Csaptelep csöpögés esetén beépített vízszűrő hiánya. Természetes elhasználódás, hiányos vagy helytelen gondozás, ápolás, karbantartás, felületek tisztítására vonatkozó előírások be nem tartása, nem megfelelő tisztítószerek és vegyi anyagok használata. Szándékos vagy gondatlan kezelésből eredő mechanikai sérülések és egyéb külső behatások, szállítás közben szerzett sérülések. Helytelen tárolás, beázás, szétfagyás, helytelen kezelés, rongálás, külső behatás, törés, elemi kár, természeti csapás, vízkő, nem megfelelő tisztítószer, erősen maró hatású sav okozta meghibásodások esetén szintén nem érvényes a garancia.

Nem felel a gyártó az alábbi esetekben:

 • A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen beszerelésből és/ vagy üzembe helyezésből származó károk (kivéve ha az üzembe helyezést a Ferro Hungary Kft. vagy annak megbízottja végezte el, ill. ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati és kezelési útmutató hibájára vezethető vissza).
 • Nem rendeltetésszerű használat, ill. a használati és kezelési útmutatóban előírt karbantartások elmulasztása (ilyen pl. a rendszeres tisztítás, vízkő eltávolítás, stb.)
 • A felhasználó vagy a vízvezeték-szerelő által okozott felületi sérülések.
 • A ’Használati útmutató’-ban és a 'Garanciális feltételek'-ben leírtak be nem tartásából keletkezett vagy azok megsértésével okozott meghibásodások és károk.
 • A vízben lévő szennyeződések és a vízkő által okozott meghibásodások, károk.
 • A csaptelepben a szűrők eltávolítása miatt keletkezett meghibásodások, károk.
 • A 'Használati útmutatóban leírtaktól eltérő tisztítószerek által okozott felületi sérülések.
 • A 'Használati útmutató'-ban legmagasabb vízhőmérsékletként feltüntetettnél magasabb vízhőmérséklet által okozott meghibásodások.
 • A 'Használati útmutató'-ban legmagasabb víznyomásként feltüntetettnél magasabb víznyomás által okozott meghibásodások.

 

Műszaki adatok:

Maximális üzemi nyomás: 1 MPa (10 bar)
Ajánlott víznyomás: 0,1* – 0,5 MPa (1-5 bar)
Maximális vízhőmérséklet: 90°C
Ajánlott vízhőmérséklet: 65°C

* Néhány átfolyós vízmelegítő nem lép működésbe abban az esetben, amikor a víznyomás nem éri el adott vízmelegítő használati utasításában meghatározott értéket, vagy ezen érték alá csökken.

 

Forgalmazó:

FERRO HUNGARY Kft.
E-mail: info@ferrohungary.hu